E-Archive of Compulsory Free Copies of Periodicals

You are here

Regulation

Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникация министрлігі
Жауапты хатшысының
2016 жылғы «___» _____
№ ____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің
Қаржы департаменті туралы
ЕРЕЖЕ
Жалпы ережелер
1. Қаржы департаменті (бұдан әрі - Департамент) Қазақстан Республикасы Байланыс және коммуникациялар министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, «Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы», «Акционерлік қоғамы»,  «Мемлекеттік сатып алу туралы», Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңдарын, Бюджет және Салық кодексін білу, басқа да нормативтік құқықтық актілерді,  сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
3. Департаменттің құрылымын,  штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.
4. Департамент мыналардан:
Бюджетті жоспарлау және орындау басқармасы (бұдан әрі- БЖЖОБ);
Бухгалтерлік есеп және есептілік басқармасы (бұдан әрі- БЕЖЕБ);
Мемлекеттік активтерге мониторинг  жүргізу басқармасы (бұдан әрі-МАМЖБ);
Мемлекеттік сатып алу басқармасынан тұрады (бұдан әрі- МСАБ);
2.  Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары
5. БЖЖОБ
5.1. Міндеті:
Ақпарат және коммуникациялар саласында республикалық бюджетті қалыптастыру үдерісін жүзеге асыру.
Функциялары:
1)  Ақпарат және коммуникациялар бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді;
2) қаржылық және бюджеттік саясатты әзірлеуге қатысады;
3) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен, ведомстволық қарасты ұйымдар және аумақтық органдарының бюджеттік өтінімдерін қарайды;
4) Алдағы үш жылдық мерзімге Министрліктің жиынтық бюджеттік     өтінімдерін дайындайды;
55) Өз құзыреті шегінде талдамалық анықтамаларды, материалдарды, баяндамаларды дайындайды;
6) Қаржыландырудың жиынтық жоспарларының әзірлеуін қамтамасыз етеді;
7) Бюджеттің орындалуы туралы айлық жедел жиынтық есептерді құрастыру және мүдделі органға жіберу; 
8) Нақты шығыстарды нақтылауға байланысты міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының түзетілуін жүзеге асырады;
9) Өз құзыреті шегінде құқықтық актілер, әдістемелер, әдістемелік ұсынымдар мәселелері бойынша жобаларын әзірлеуге қатысады;
10)  Өз құзыреті шегінде Департамент және Министрлік ұйымдастыратын мәжілістерге, алқаларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге материалдарды дайындайды.
 6. БЕЖЕБ:
6.1. Міндеті:
Бухгалтерлік есеп ұйымдастыру,бухгалтерлік есеп  уақытылы ұсынуын қамтамасыз ету.
Функциялары:
1)  Есепті жасау орталық аппаратының және жиынтық бухгалтерлік есептілік қатысуға;
2) қалыптастыру шоттарын, тізілімдермен шоттарының,міндеттемелерді тіркеуге арналған өтінім қазынашылықпен жұмыс істеу жүзеге асыру банк;
3) тексеру және тарату шоттар бойынша айналым ведомастарын мемориалдық ордерлерді жасау;
4) өтілі және іссапар шығыстары бойынша хаттамаға сәйкес орталық аппарат қызметкерлерінің жалақысын уақытылы есептеу және төлеу, сондай-ақ өзге шығыстарды есептеу және төлеу;
5) бухгалтерлік есеп және есептілік мәселелері бойынша Министрліктің аумақтық органдарына, ведомстволыққа қарасты ұйымдарға консультациялық көмек көрсету;
6) белгіленген тәртіпте келесі материалдар бойынша қорытындыларды дайындайды:
Министрліктің аумақтық органдары мен ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелердің  теңгерімдерінен жарамсыз күйге түскен негізгі құралдарды есептен шығару туралы;
Министрліктің аумақтық органдары мен ведомствоға бағынысты кәсіпорнының теңгерімдерінен негізгі активтерді табыстау туралы;
7) міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржылық жоспарларды уақытылы орындау;
8) департамент  құзыретіне жататын мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобасын әзірлеуге қатысу, департамент немесе департамент құзіретіне кіретін әзірлеуші болып табылады.
9) Жұмыстар бойынша актілерді және жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу тексеру және тарату ұсынылған шоттарды атқару.
10) департамент құзыретіне жататын мәселелер бойынша Департамент (министрлинистрлік) ұйымдастыратын мәжілістерге, алқаларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге материалдарды дайындауға қатысу;
11) Министрліктің бюджеттік шығыстары бойынша талдамалық анықтамаларды, материалдарды, баяндамаларды дайындау;
12)  Бюджеттің, бухгалтерлік, қаржылық, салықтық және статистикалық есептіліктің орындалуы туралы айлық жедел жиынтық есептерді құрастыру және мүдделі органға жіберу; 
13) Министрліктің аумақтық органдарына, ведомстволыққа қарасты мемлекеттік мекемелермен мен ведомствоға бағынысты кәсіпорнының бухгалтерлік кезеңділікті және жылдық есептілікті ұсыну кестесін әзірлеу.
7. МАМЖ:
7.1. Міндеті:
Мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізу.
Функциялары:
1)Стратегиялық бағыттары ведомстволық бағынысты ұйымдар өз құзіретті шегінде даму жоспарларын қарау және талдау;
2)Министрліктер жүргізу мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі жиынтық-талдау берілген жүзеге асыру;
3) Департамент немесе құзіретіне кіретін нормативтық-құқықтық актілерін, мемлекеттік активтерді тиімді басқару,сондай-ақ құқықтық мониторинг жүргізу қатысты актілерді әзірлеуші әзірлеуге қатысу болып табылады.
4) Министрлікке, ведомстволық бағынысты заң тұлғалардың активтерді басқару бойынша жұмыстарды үйлестіру;
5)Тиімді және сапалы мемлекеттік активтерді басқару мемлекеттік активтердің мониторинг сондай- ақ ұсыныстар енгізу мәселері бойынша жүргізу;
6) заңды тұлғалардың ведомствалық бағынысты басқару бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
7) Министрлікке қарасты ведомстволық бағынысты ұйымдардың бес жылдың даму жоспарларын алдын ала қарау және  бекіту;
8) Министрлікке қарасты ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік жылдың қортындысы бойынша таза табысын бөлу тәртібі бойынша алдын ала қарап, ұсыныс жасау;
9) Жалпы акционерлер жиналысының, сондай ақ Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің және Министрлікке қарасты ведомстволық ұйымдардың жалпы  жиналысының құзыретіне кіретін мәселелерді қарастыру;
10) Жалпы акционерлер жиналысының, сондай ақ Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің байқаушы кеңес жиналысына   қарауға  шығару мәселелерін қарау;
11) Министрлікке  бағынысты АҚ мен ЖШС қызметіне қатысты мемлекеттік органдармен қарым-қатынас жүргізу.
 8. МСАБ:
 8. 1. Міндеті:
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу үдерісін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін ұйымдастыру.
Функциялары:
1) тиісті жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарын әзірлеу, бекітуге дайындау, анықтау (бұдан әрі - Мемлекеттік сатып алу жоспары);
2) мемлекеттік сатып алу веб-порталында заңнамаға сәйкес бекітілген (жөнделген) мемлекеттік сатып алу жоспарын орналастыру;
3) мемлекеттік сатып алу сұрақтары бойынша қажетті құжаттарды келісу ( техникалық өзіндік, құжаттамалық смета құжаттары, келісім-шарттар).
4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңда қарастырылған тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шешімдерін бекітуге жетілдіру және дайындау;
5) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен жұмыстарды және қызметтерді ұсынған ақпарат негізінде кокнкурстық құжатамма мемлекеттік сатып алу бойынша бекутуге дайындау ;
6) Конкурстық және сараптау комиссияларының құрамдарды қалыптастыру;
7) Мемлекеттік сатып алу хабарландыруды веб- порталда жариялануын қамтамасыз ету.
8)Конкурстық және сараптамалық комиссиялардың жұмыстарды ұйымдастыру.
9) Жұмыстар мен қызметтердің белгіленген заңнамалық тәртіппен ақпаратты орналастыру веб- порталда мемлекеттік сатып алу туралы шарттар мемлекеттік сатып тауарларды жұмыстарды және қызметтерді жасалатын мемлекеттік сатып алудың қорытындылары.
10) Басқармасының құзіретігне кіретін  мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы мәселері бойынша  Министрлігінің заң департаментіне өтініш беру  үшін талапарызбен сотқа деп тану туралы әлеуетті өнім берушілерді ақпарат беру.
11) Мемлекеттік сатып алу мәселері бойынша заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін  ұсыныстар әзірлеужетілдіру.
12) Номенклатурасын басқару кіріспе істер.
13)Мемлекеттік сатып алу рәс»мдерін өткізу және ұйымдастыру бойынша өзге де функцияларды жзеге асыру.
9.  Құқықтар мен міндеттер:
Өз құзыреті шегінде Басқарма құқылы:
 1. мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы Ережемен тағайындалған тәртіпте қажетті ақпаратты және материалдарды мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъекттерінен сұрату және алу;
 2. Басқарма құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, Министрліктің ведомстволарынан, оның аумақтық органдары және ұйымдарынан қажетті ақпаратты (есептер, материалдар) сұрату және алу;
 3. Басқарма құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша өз құзыры шегінде мәжілістер мен басқа да іс-шаралады өткізу;
 4. Заңнамамен орнатылған тәртіпте басқа да құқықтармен қолдану.
Басқарма жүктелген міндеттеріне сәйкес және мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді орындайды:
 1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Министрліктің мемлекеттік сатып алуларын сапалы түрде ұйымдастырады және өткізеді;
 2. тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу үдерісін жетілдіреді;
 3. тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу үдерісін бұзылуының себептерін Басқарма құзырына сәйкес анықтайды және сараптайды, және де Басқармаға жүктелген міндеттерді орындайды;
 4. Басқарма құзырына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу үдерісін Басқарма алдына қойылған мақсаттардың орындалуын бақылайды;
 5. Басқарма құзыретіне кіретін басқа да міндеттерді орындайды.
10. Департаменттің құқығы мен міндеттері:
Департамент құқылы:
1) Министрліктің басшылығына Департтаменттің міндеттеріне қатысты сұрақтар бойынша ұсыныстар енгізу;
2) Департаменттің құзіретіне қатысты сұрақтар бойынша Министрліктің басшылығымен талқылауға қатысу;
3) Министрліктің алқа мәжілісінде және Министрлікпен құрылған кеңес органдарының мәжілістеріне қатысу;
4)Департаментке жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындауға қажет құжаттарды, есеп берулерді, анықтамаларды және басқа материалдарды, жоспардың есебін орындауды, бюджетті жоспарлау саласы бойынша есеп жүргізуді,бухгалтерлік есеп және мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізуді, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен және ведомствоға қарасты ұйымдардан сұрату және алу;
5) Департамент құзіретіне кіретін сұрақтар бойынша жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу;
6) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері, аумақтық органдары мен  Министрліктің қарасты ведомстволық бағынысты ұйымдарының  басшыларының келісімімен олардың қызметкерлерін нормативтік құқықтық актілер мен басқа құжаттардың жобасын дайындауға, сондай-ақ оның функцияларына сәйкес Департамент өткізетін іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру үшін тартуға;
7) Министрліктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының  және ведомстволық бағынысты ұйымдарының  ұйымдастырушылық және штаттық-лауазымдық құрылымын әзірлеуге қатысуға;
8) Департамент құзыретіне жататын мәселелерді қараған кезде тиісті органдарда Министрліктің мүдделерін білдіруге;
 9)  Министрлікте жиынтық істердің номенклатурасын  дайындауға қатысу;
10) Жиынтықты есебін ұйымдастыру, құжаттардың сақталуын және пайдалануын қамтамасыз ету;
 11) Белгіленген талаптарды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатына  мемлекеттік сақтауға Департаменттің құжаттарын дайындап уақытында тапсырылуын қамтамасыз ету;
12) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Департаментке жүктелген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.
3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан Республикасының Президенті актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Департамент өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.
12. Қызметке тағайындайтын тәртіп және қабылданбаған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген,  Департамент Директор басқарады . 
13. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Департамент директоры орынбасары қарастырылған.
14. Департамент директоры өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның функцияларын жүзеге асыруы үшін  жеке жауапкершілікті мойнына алады және департаментің басшылықты қамтамасыз етеді.
15. Белгіленген мерзімде міндетті орындалуға жататын кіріс және шығыс хат хабарлар Министрдің және Жауапты хатшының нұсқауымен жіберіледі.
16. Директор департаменті министіріне, өз құзіреті шегінде жаупты хатшысына бағынады:
17. Департамент директоры құрылымдық бөлімшелерінің құрылымы мен штат кестесі бойынша министрлігінің басшылығына ұсыныс ұсынды.
18. Директор:
1) егер бар болса, оның орынбасарының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды.
2) Департамент бөлігіне қатысты бар болса, құрылымдық бөлімшелер басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды.
3) Қазақстан Республикасы Президентінің заңдары мен актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
19. Департамент директорының орынбасары:
1) өз өкілеттіктері щенберінде құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді.
2) Департамент директор болмаған кезде департамент қызметіне жалпы басшылық қамтамасыз етеді және департамент жүктелген міндеттерді шешу үшін жеке жауапкершілік қоюлар  оның функцияларын орындайды.
3) департамент директоры жүктелген функцияларды өзге де орындайды.
20. Департаментінің және құрылымдық бөлімшелерінің атынан жіберілген құжыттар департамент құзіретіне кіретін мәселер бойынша директорымен және директорының орынбасары мен қол қойылады.
21. Департаментінің директоры, директорының орынбасары және басқармасының басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету талап етіледі және Қазақстан Республикасының заңмен сәйкес дербес жауапты болып табылады.
_______________________
Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникация министрлігі
Жауапты хатшысының
2016 жылғы «___» _____
№ ____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
 
Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің
Қаржы департаменті туралы
ЕРЕЖЕ
Жалпы ережелер
1. Қаржы департаменті (бұдан әрі - Департамент) Қазақстан Республикасы Байланыс және коммуникациялар министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, «Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы», «Акционерлік қоғамы»,  «Мемлекеттік сатып алу туралы», Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңдарын, Бюджет және Салық кодексін білу, басқа да нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
3. Департаменттің құрылымын,  штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.
4. Департамент мыналардан:
Бюджетті жоспарлау және орындау басқармасы (бұдан әрі- БЖЖОБ);
Бухгалтерлік есеп және есептілік басқармасы (бұдан әрі- БЕЖЕБ);
Мемлекеттік активтерге мониторинг  жүргізу басқармасы (бұдан әрі-МАМЖБ);
Мемлекеттік сатып алу басқармасынан тұрады (бұдан әрі- МСАБ);
2.  Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары
5. БЖЖОБ
5.1. Міндеті:
Ақпарат және коммуникациялар саласында республикалық бюджетті қалыптастыру үдерісін жүзеге асыру.
Функциялары:
1)  Ақпарат және коммуникациялар бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді;
2) қаржылық және бюджеттік саясатты әзірлеуге қатысады;
3) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен, ведомстволық қарасты ұйымдар және аумақтық органдарының бюджеттік өтінімдерін қарайды;
4) Алдағы үш жылдық мерзімге Министрліктің жиынтық бюджеттік     өтінімдерін дайындайды;
55) Өз құзыреті шегінде талдамалық анықтамаларды, материалдарды, баяндамаларды дайындайды;
6) Қаржыландырудың жиынтық жоспарларының әзірлеуін қамтамасыз етеді;
7) Бюджеттің орындалуы туралы айлық жедел жиынтық есептерді құрастыру және мүдделі органға жіберу; 
8) Нақты шығыстарды нақтылауға байланысты міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының түзетілуін жүзеге асырады;
9) Өз құзыреті шегінде құқықтық актілер, әдістемелер, әдістемелік ұсынымдар мәселелері бойынша жобаларын әзірлеуге қатысады;
10)  Өз құзыреті шегінде Департамент және Министрлік ұйымдастыратын мәжілістерге, алқаларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге материалдарды дайындайды.
 6. БЕЖЕБ:
 6.1. Міндеті:
Бухгалтерлік есеп ұйымдастыру,бухгалтерлік есеп  уақытылы ұсынуын қамтамасыз ету.
Функциялары:
1)  Есепті жасау орталық аппаратының және жиынтық бухгалтерлік есептілік қатысуға;
2) қалыптастыру шоттарын, тізілімдермен шоттарының,міндеттемелерді тіркеуге арналған өтінім қазынашылықпен жұмыс істеу жүзеге асыру банк;
3) тексеру және тарату шоттар бойынша айналым ведомастарын мемориалдық ордерлерді жасау;
4) өтілі және іссапар шығыстары бойынша хаттамаға сәйкес орталық аппарат қызметкерлерінің жалақысын уақытылы есептеу және төлеу, сондай-ақ өзге шығыстарды есептеу және төлеу;
5) бухгалтерлік есеп және есептілік мәселелері бойынша Министрліктің аумақтық органдарына, ведомстволыққа қарасты ұйымдарға консультациялық көмек көрсету;
6) белгіленген тәртіпте келесі материалдар бойынша қорытындыларды дайындайды:
Министрліктің аумақтық органдары мен ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелердің  теңгерімдерінен жарамсыз күйге түскен негізгі құралдарды есептен шығару туралы;
Министрліктің аумақтық органдары мен ведомствоға бағынысты кәсіпорнының теңгерімдерінен негізгі активтерді табыстау туралы;
7) міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржылық жоспарларды уақытылы орындау;
8) департамент  құзыретіне жататын мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобасын әзірлеуге қатысу, департамент немесе департамент құзіретіне кіретін әзірлеуші болып табылады.
9) Жұмыстар бойынша актілерді және жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу тексеру және тарату ұсынылған шоттарды атқару.
10) департамент құзыретіне жататын мәселелер бойынша Департамент (министрлинистрлік) ұйымдастыратын мәжілістерге, алқаларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге материалдарды дайындауға қатысу;
11) Министрліктің бюджеттік шығыстары бойынша талдамалық анықтамаларды, материалдарды, баяндамаларды дайындау;
12)  Бюджеттің, бухгалтерлік, қаржылық, салықтық және статистикалық есептіліктің орындалуы туралы айлық жедел жиынтық есептерді құрастыру және мүдделі органға жіберу; 
13) Министрліктің аумақтық органдарына, ведомстволыққа қарасты мемлекеттік мекемелермен мен ведомствоға бағынысты кәсіпорнының бухгалтерлік кезеңділікті және жылдық есептілікті ұсыну кестесін әзірлеу.
7. МАМЖ:
7.1. Міндеті:
Мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізу.
Функциялары:
1)Стратегиялық бағыттары ведомстволық бағынысты ұйымдар өз құзіретті шегінде даму жоспарларын қарау және талдау;
2)Министрліктер жүргізу мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі жиынтық-талдау берілген жүзеге асыру;
3) Департамент немесе құзіретіне кіретін нормативтық-құқықтық актілерін, мемлекеттік активтерді тиімді басқару,сондай-ақ құқықтық мониторинг жүргізу қатысты актілерді әзірлеуші әзірлеуге қатысу болып табылады.
4) Министрлікке, ведомстволық бағынысты заң тұлғалардың активтерді басқару бойынша жұмыстарды үйлестіру;
5)Тиімді және сапалы мемлекеттік активтерді басқару мемлекеттік активтердің мониторинг сондай- ақ ұсыныстар енгізу мәселері бойынша жүргізу;
6) заңды тұлғалардың ведомствалық бағынысты басқару бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
7) Министрлікке қарасты ведомстволық бағынысты ұйымдардың бес жылдың даму жоспарларын алдын ала қарау және  бекіту;
8) Министрлікке қарасты ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік жылдың қортындысы бойынша таза табысын бөлу тәртібі бойынша алдын ала қарап, ұсыныс жасау;
9) Жалпы акционерлер жиналысының, сондай ақ Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің және Министрлікке қарасты ведомстволық ұйымдардың жалпы  жиналысының құзыретіне кіретін мәселелерді қарастыру;
10) Жалпы акционерлер жиналысының, сондай ақ Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің байқаушы кеңес жиналысына   қарауға  шығару мәселелерін қарау;
11) Министрлікке  бағынысты АҚ мен ЖШС қызметіне қатысты мемлекеттік органдармен қарым-қатынас жүргізу.
 8. МСАБ:
 8. 1. Міндеті:
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу үдерісін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін ұйымдастыру.
Функциялары:
1) тиісті жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарын әзірлеу, бекітуге дайындау, анықтау (бұдан әрі - Мемлекеттік сатып алу жоспары);
2) мемлекеттік сатып алу веб-порталында заңнамаға сәйкес бекітілген (жөнделген) мемлекеттік сатып алу жоспарын орналастыру;
3) мемлекеттік сатып алу сұрақтары бойынша қажетті құжаттарды келісу ( техникалық өзіндік, құжаттамалық смета құжаттары, келісім-шарттар).
4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңда қарастырылған тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шешімдерін бекітуге жетілдіру және дайындау;
5) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен жұмыстарды және қызметтерді ұсынған ақпарат негізінде кокнкурстық құжатамма мемлекеттік сатып алу бойынша бекутуге дайындау ;
6) Конкурстық және сараптау комиссияларының құрамдарды қалыптастыру;
7) Мемлекеттік сатып алу хабарландыруды веб- порталда жариялануын қамтамасыз ету.
8)Конкурстық және сараптамалық комиссиялардың жұмыстарды ұйымдастыру.
9) Жұмыстар мен қызметтердің белгіленген заңнамалық тәртіппен ақпаратты орналастыру веб- порталда мемлекеттік сатып алу туралы шарттар мемлекеттік сатып тауарларды жұмыстарды және қызметтерді жасалатын мемлекеттік сатып алудың қорытындылары.
10) Басқармасының құзіретігне кіретін  мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы мәселері бойынша  Министрлігінің заң департаментіне өтініш беру  үшін талапарызбен сотқа деп тану туралы әлеуетті өнім берушілерді ақпарат беру.
11) Мемлекеттік сатып алу мәселері бойынша заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін  ұсыныстар әзірлеужетілдіру.
12) Номенклатурасын басқару кіріспе істер.
13)Мемлекеттік сатып алу рәс»мдерін өткізу және ұйымдастыру бойынша өзге де функцияларды жзеге асыру.
9.  Құқықтар мен міндеттер:
Өз құзыреті шегінде Басқарма құқылы:
 1. мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы Ережемен тағайындалған тәртіпте қажетті ақпаратты және материалдарды мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъекттерінен сұрату және алу;
 2. Басқарма құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, Министрліктің ведомстволарынан, оның аумақтық органдары және ұйымдарынан қажетті ақпаратты (есептер, материалдар) сұрату және алу;
 3. Басқарма құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша өз құзыры шегінде мәжілістер мен басқа да іс-шаралады өткізу;
 4. Заңнамамен орнатылған тәртіпте басқа да құқықтармен қолдану.
Басқарма жүктелген міндеттеріне сәйкес және мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді орындайды:
 1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Министрліктің мемлекеттік сатып алуларын сапалы түрде ұйымдастырады және өткізеді;
 2. тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу үдерісін жетілдіреді;
 3. тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу үдерісін бұзылуының себептерін Басқарма құзырына сәйкес анықтайды және сараптайды, және де Басқармаға жүктелген міндеттерді орындайды;
 4. Басқарма құзырына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу үдерісін Басқарма алдына қойылған мақсаттардың орындалуын бақылайды;
 5. Басқарма құзыретіне кіретін басқа да міндеттерді орындайды.
10. Департаменттің құқығы мен міндеттері:
Департамент құқылы:
1) Министрліктің басшылығына Департтаменттің міндеттеріне қатысты сұрақтар бойынша ұсыныстар енгізу;
2) Департаменттің құзіретіне қатысты сұрақтар бойынша Министрліктің басшылығымен талқылауға қатысу;
3) Министрліктің алқа мәжілісінде және Министрлікпен құрылған кеңес органдарының мәжілістеріне қатысу;
4)Департаментке жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді орындауға қажет құжаттарды, есеп берулерді, анықтамаларды және басқа материалдарды, жоспардың есебін орындауды, бюджетті жоспарлау саласы бойынша есеп жүргізуді,бухгалтерлік есеп және мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізуді, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен және ведомствоға қарасты ұйымдардан сұрату және алу;
5) Департамент құзіретіне кіретін сұрақтар бойынша жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу;
6) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері, аумақтық органдары мен  Министрліктің қарасты ведомстволық бағынысты ұйымдарының  басшыларының келісімімен олардың қызметкерлерін нормативтік құқықтық актілер мен басқа құжаттардың жобасын дайындауға, сондай-ақ оның функцияларына сәйкес Департамент өткізетін іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру үшін тартуға;
7) Министрліктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының  және ведомстволық бағынысты ұйымдарының  ұйымдастырушылық және штаттық-лауазымдық құрылымын әзірлеуге қатысуға;
8) Департамент құзыретіне жататын мәселелерді қараған кезде тиісті органдарда Министрліктің мүдделерін білдіруге;
 9)  Министрлікте жиынтық істердің номенклатурасын  дайындауға қатысу;
10) Жиынтықты есебін ұйымдастыру, құжаттардың сақталуын және пайдалануын қамтамасыз ету;
 11) Белгіленген талаптарды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатына  мемлекеттік сақтауға Департаменттің құжаттарын дайындап уақытында тапсырылуын қамтамасыз ету;
12) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Департаментке жүктелген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.
3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан Республикасының Президенті актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Департамент өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.
12. Қызметке тағайындайтын тәртіп және қабылданбаған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген,  Департамент Директор басқарады . 
13. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Департамент директоры орынбасары қарастырылған.
14. Департамент директоры өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның функцияларын жүзеге асыруы үшін  жеке жауапкершілікті мойнына алады және департаментің басшылықты қамтамасыз етеді.
15. Белгіленген мерзімде міндетті орындалуға жататын кіріс және шығыс хат хабарлар Министрдің және Жауапты хатшының нұсқауымен жіберіледі.
16. Директор департаменті министіріне, өз құзіреті шегінде жаупты хатшысына бағынады:
17. Департамент директоры құрылымдық бөлімшелерінің құрылымы мен штат кестесі бойынша министрлігінің басшылығына ұсыныс ұсынды.
18. Директор:
1) егер бар болса, оның орынбасарының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды.
2) Департамент бөлігіне қатысты бар болса, құрылымдық бөлімшелер басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды.
3) Қазақстан Республикасы Президентінің заңдары мен актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
19. Департамент директорының орынбасары:
1) өз өкілеттіктері щенберінде құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді.
2) Департамент директор болмаған кезде департамент қызметіне жалпы басшылық қамтамасыз етеді және департамент жүктелген міндеттерді шешу үшін жеке жауапкершілік қоюлар  оның функцияларын орындайды.
3) департамент директоры жүктелген функцияларды өзге де орындайды.
20. Департаментінің және құрылымдық бөлімшелерінің атынан жіберілген құжыттар департамент құзіретіне кіретін мәселер бойынша директорымен және директорының орынбасары мен қол қойылады.
21. Департаментінің директоры, директорының орынбасары және басқармасының басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету талап етіледі және Қазақстан Республикасының заңмен сәйкес дербес жауапты болып табылады.

 

E-Archive of Compulsory Free Copies of Periodicals

Mobile version RSS Site map