E-Archive of Compulsory Free Copies of Periodicals

You are here

Regulation

Қазақстан Республикасының

Ақпарат және коммуникация министрлігі

жауапты хатшысының

2017 жылғы «__» ___________

№ ____ бұйрығымен

бекітілген

 

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникация министрлігінің

Байланыс саласындағы мемлекеттік саясат департаменті туралы ереже

1.     Жалпы ержелер

1. Байланыс саласындағы мемлекеттік саясат департаменті (бұдан әрі - Департамент) Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникация министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Департаменттің құрылымы, штаттық саны Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Жауапты хатшысымен бекітеді.

4. Департамент:

1) Байланыс саласындағы мемлекеттік саясат басқармасы (бұдан әрі – БСМСБ);

2) РЖС жоспарлау және халықаралық үйлестіру басқармасы (бұдан әрі – РЖСЖЖХҮБ).

 

2. Департаменттің негізгі мақсаттары, функциялары, құқықтары мен міндеттері

5.   БСМСБ:

5.1. Мақсат: байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

Функциялар:

1)  стратегиялық:

- байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты дамытуда негізгі бағыттар мен басымдықтар бойынша ұсыныстарды әзірлеуге қатысу;

- Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі ретінде өз құзыреті шегінде халықаралық байланыс одақтары мен ұйымдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін қорғау және уәкіл ету;

- Халықаралық электр байланыс одағымен, Байланыс саласындағы аймақтақтық достастықпен телекоммуникация саласындағы сұрақтары бойынша өз құзыреті шегінде өзара әрекет ету;

- ХЭО, БАД және т.б. халықарлық ұйымдарға бағытталған құжаттарды қарау, келісім беру және ұсыныстар ұсыну;

- Қазақстан Республикасының пошталық әкімшісі ретінде басқа мемлекеттердің пошталық әкімшіліктерімен және халықаралық ұйымдармен өз құзыреті шеңберінде өзара әрекет ету кезінде пошта байланысы саласында Қазақстан Республикасының мүдделерін ұсыну және қорғау;

- пошта байланысы саласындағы мәселелер бойынша Халықаралық электр байланыс одағымен, Дүниежүзілік пошта одағымен, Байланыс саласындағы өңірлік достастығымен халықаралық ұйымдарымен өзара іс-қимылдар жасау және ұйымдастыру.

2) реттеу:

- байланыс саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

- өз құзыреті шегінде байланыс саласында нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуді, бекітуді және келісуді қамтамасыз ету;

- байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- Қазақстан Республикасының пошталық қызметін дамытуға және  жетілдіруге бағытталған нормативті құқықтық актілерді өз құзыреті шегінде әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету, және оларды іске асыруды ұйымдастыру;

- Ұлттық пошта операторының ұсынысы бойынша пошта төлемiнiң мемлекеттiк белгiлерiнiң түрлерi мен шығарылу көлемiн әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- пошта байланысының қызметтерін көрсету қағидаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- кеден ісі саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Ұлттық пошта операторының немесе пошта операторларының өтініштері бойынша халықаралық пошта алмасу орындарын бекіту;

- арнаулы пошта байланысы қызметі қызметкерлерінің нысанды киімінің және Ұлттық пошта операторы жұмыскерлерінің нысанды киімінің (погонсыз) үлгілерін, оны киіп жүру қағидаларын, онымен қамтамасыз ету нормаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- адресаттардың абонементтік жәшiгін пайдалану тәртібін айқындау;

- пошта төлемінің мемлекеттік белгілерін және филателиялық өнімді шығару, өткізу қағидаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- Қазақстан Республикасында пошта индекстерін беру жөніндегі қағидаларды әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- операторды тағайындау және тағайындалған оператордың өкілеттіктерін кері қайтарып алу қағидаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- пошта операторларының атаулы құрылғыларды қолдану қағидаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- ұлттық пошта операторының ұсынысы бойынша пошта төлемiнiң мемлекеттiк белгiлерiнiң түрлерi мен шығарылу көлемiн қарастырады және бекiтедi;

- электрондық абоненттік пошта жәшіктерінің бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуі және электрондық абоненттік пошта жәшіктерінің бірыңғай жүйесінде пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушыларды авторландыру қағидаларын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- абоненттік пошта жәшіктерін орналастыру, күтіп-ұстау және олардың техникалық сипаттамалары жөніндегі талаптарды әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- пошта операторларының қызметтер көрсетуіне қажетті және жеткілікті, пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылардың дербес деректерінің бірыңғай тізбесін әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;

- пошта төлемінің мемлекеттік белгілеріне қойылатын талаптарды Дүниежүзілік пошта одағының актілеріне сәйкес айқындау.

3) іске асыру:

- Қазақстан Республикасының байланыс саласының мемлекеттік саясат мәселелері бойынша қажетті ақпаратты, есеп берулерді, мәліметтерді және презентацияларды дайындау;

- басқарманың құзыреті шегінде отырыстар, форумдар мен іс-шаралар ұйымдастыру;

- басқарманың құзыреті шегінде байланыс саласындағы қатынастарды реттеу мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың шағымдарын бекітілген тәртіпте қарастыру;

- пошта төлемi белгiлерiнiң мемлекеттiк коллекциясын қалыптастыру;

- Ұлттық пошта операторының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында пошта байланысының өндірістік нысандарына пошталық индекстерді тағайындау;

- басқармаға жүктелген тапсырмаларды жүзеге асыру аясында байланыс саласын дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен, байланыс операторларымен, жеке және заңды тұлғалармен өзара әрекеттесу;

- Министрліктің Алқа мәжілістеріне және Министрлік құрған кеңестік органдарға қатысу;

- Байланыс саласындағы мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдармен өткізілетін жиналыстарға, отырыстарға, семинарларға, конференцияларға қатысу;

- Басқармаға жүктелген тапсырмаларды жүзеге асыру аясында байланыс саласындағы нормативтік құқықтық актілерге түсінік беру;

- заңнаманы жетілдіру мақсатында Басқарма құзыреті шегінде байланыс саласындағы заңішілік нормативтік құқықтық актілерге мониторинг жүргізуді ұйымдастыру;

- өз құзыреті шегінде Стратегиялық және Операциялық іс-шаралар жоспарын орындау бойынша жұмыстар жүргізу;

-  Басқарманың құзыретіне кіретін телекоммуникация саласындағы бағдарламалық құжаттарды іске асыру бойынша жұмысты үйлестіру;

- байланыс жобаларын дамыту саласындағы іс-сапарларға қатысу;

- байланыс саласындағы «Шетелдік іс-шаралар» және «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламалары бойынша жоспарды қалыптастыру және қаржыны пайдалану есебін жүргізу;

- Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сотқа талап-арыздарды беру қажеттілігі туралы Заң департаментіне уақытылы ұсыну және оны хабардар ету;

- тағайындалған пошта операторын тағайындау,сондай-ақ тағайындалған оператор Дүниежүзілік пошта одағының актілерінен міндеттемелерді орындамаған кезде, пошта операторынан тағайындалған оператордың өкілеттігін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кері қайтарып алуды қамтамасыз ету;

- ұлттық пошта операторын айқындауды қамтамасыз ету;

- Қазақстан Республикасының аумағында пошта саласындағы қызметтi реттеудi жүзеге асыру;

- жыл сайынғы тақырыптық жоспарларда пошта төлемінің мемлекеттік белгілерін шығару түрлерін бекітеді, оған сәйкес Ұлттық пошта операторы пошта төлемінің мемлекеттік белгілерінің шығарылымы мен өткізілуін ұйымдастырады, сондай-ақ филателиялық өнім ретінде қолдану мақсатында пошта айналымынан пошта төлемінің мемлекеттік белгілерін алуды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

6. РЖСЖЖХҮБ:

6.1. Мақсат: өз құзыреті шегінде радиобайланыс саласындағы мемлекеттік саясатты, радиожиілік спектрін тиімді пайдалануды және реттеуді іске асыру.

Функциялар:

1) стратегиялық:

- өз құзіреті шегінде радиобайланыс, радиожиілік спектрін тиімді пайдалану және реттеу саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

- халықаралық электробайланыс одағының радиобайланыс бойынша конференцияларынан туындайтын радиожиіліктік спектрі саласында Қазақстан Республикасының құқықтарын жүзеге асыру мен міндеттерді орындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- радиобайланыс, радиожиілік спектрін тиімді пайдалану және реттеу саласында халықаралық келісімдерді жүргізу және шарт жасасу;

- радиобайланыс, радиожиілік спектрін тиімді пайдалану және реттеу саласында Министрлік басшылығының халықаралық іс-сапарларын ұйымдастыру;

- Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі ретінде өз құзыреті шегінде радиобайланыс саласында халықаралық байланыс одақтары мен ұйымдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін қорғау және уәкіл ету;

-  ХЭО, БАД және т.б. халықарлық ұйымдарға бағытталған құжаттарды қарау, келісім беру және ұсыныстар ұсыну;

- Халықаралық электр байланыс одағының радиобайланыс регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасы радиожиіліктер бойынша ведомствааралық комиссиясының ұсынымдары негізінде радиожиіліктік спектрді келешектегі қолдану жоспарын бекіту;

- радиожиілік спектрін пайдалануды жоспарлау;

- Халықаралық электр байланысы одағының радиобайланыс регламентіне сәйкес радиожиіліктерді халықаралық үйлестіру жөніндегі іс-шараларды орындау.

2) реттеу:

- радиобайланыс, радиожиілікктік спектрді реттеу және тиімді пайдалану саласындағы нормативтік актілерді әзірлеуді, бекітуді және келісуді қамтамасыз ету, сонымен қатар әзірлеушісі Депаратамент болып табылатын немесе Департаменттің құзыретіне кіретін актілерге қатысты құқықтық мониторинг жүргізу;

- Қазақстан Республикасы радио қызметтері арасында барлық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдарға арналған 3 кГц-тен 400 ГГц-ке дейінгі жиіліктер ауқымында жиіліктер белдеуін бөлу кестесін әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету.

3) іске асыру:

- мүдделі мемлекеттік органдармен және (немесе) ведомстволармен радиожиілік спектрін келісу процедурасын жүргізу;

- басқарманың құзыреті шегінде отырыстар, форумдар мен іс-шаралар ұйымдастыру;

- бөлектелетін жиіліктік белдеулерді, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) техникалық сараптау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- радиобайланыс, радиожиілік спектрін тиімді пайдалану және реттеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылықтарды табу, ескі құқық нормаларын, олардың жасалуы тиімділігін бағалау мақсатында, өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды енгізу немесе күшін жою бойынша шараларды уақытылы қолдануға мониториг жүргізуді ұйымдастыру;

- халықаралық электробайланыс одағының радиобайланыс бойынша конференцияларынан туындайтын радиожиіліктік спектрі саласында Қазақстан Республикасының құқықтарын жүзеге асыру мен міндеттерді орындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- Қазақстан Республикасының спутниктік желілерінің орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау бойынша сүйемелдеу және үйлестіру;

- «KazSat» байланыс спутниктерімен жиіліктерді қолдануды және ғарыш кеңістігін пайдалануды халықаралық деңгейде мойындауды иелену үшін жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру, сонымен қатар «KazSat» байланыс спутниктеріне шетел мемлекеттерінің радиоэлектронды құрылғылары келтіретін радиокедергілерді болдырмау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- Министрлік басшылығына радиобайланыс саласындағы халықаралық ұйымдар бойынша ақпараттық-мағлұматтық материалдар әзірлеу;

- радиобайланыс, радиожиілік спектрін тиімді пайдалану және реттеу саласында Министрлік басшылығының халықаралық іс-сапарларын ұйымдастыру;

- радиобайланыс, радиожиілік спектрін тиімді пайдалану және реттеу саласында үкімет аралық, ведомсво аралық және арнайы жұмыс топтарына қатысу;

- Басқармаға жүктелген тапсырмаларды жүзеге асыру аясында байланыс саласындағы нормативтік құқықтық актілерге түсінік беру;

- Басқарманың құзыреті шегінде мемлекеттік сатып алуларды, бюджетті қалыптастыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру;

- Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамалары бекітілген мерзімде мемлекеттік сатып алу порталында дауыс беру және өз құзыреті шегінде мемлекеттік сатып алу жоспарының тармағын уақытылы және сапалы орындау;

- Басқарма жобаларының шегінде мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты жүргізуді ұйымдастыруға қатысу;

- Басқарма құзіретінің шегінде Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес байланыс жобаларының көзделген ай және тоқсан сайын жұмыстарды қабылдау үшін негіз болатын сәйкестік актілерін, есептерді және өзге құжаттарды қарау және қол қою бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- Басқарма жетекшілік ететін жобалар аясында бюджеттік өтінімдерге, қаржыландыру жоспарына және мемлекеттік сатып алулар жоспарына ұсыныстар дайындау;

- бюджетті жоспарлау және оны жүзеге асыру басқармасымен бірігіп Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде үш жылға Департаменттің бюджет өтінімін қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

7. Департамент өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президенті актілеріне, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қажет уәкілеттілігі бар.

8. Департаментті Қазақстан Республикасы заңамасына сәйкес бекітілген тәртіпте лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Директор басқарады.

9. Директордың Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес орынбасарлары бар.

10. Директор Департаменттің қызметіне жалпы жетекшілік етеді және Департаментке жүктелген міндеттемелер мен өзінің функцияларын жүзеге асыруға жеке жауапкершілік етеді.

11. Белгіленген мерзімде міндетті орындалуға жататын кіріс және шығыс хат хабарлар Министрдің, Жауапты хатшының  және жетекшілік ететін Вице-министрдің нұсқауымен жіберіледі.

12. Департамент Директоры Министрге, Жауапты хатшыға және Вице-министрге бағынады.

13. Департамент Директоры Министрліктің басшылығына Департаменттің құрылымы мен штаттық саны бойынша ұсыныстар береді.

14. Осы мақсаттарда Директор:

1) өзінің орынбасарларының міндеттерін және уәкілеттілігін анықтайды;

2) Департамент құрамына кіретін Басқарма басшыларының міндеттерін және уәкілеттілігін анықтайды;

3) Департамент құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелердің Ержелерін бекітеді;

4) Қазақстан Республикасы заңы мен Президент актілеріне сәйкес басқа да уәкілеттіліктерді жүзеге асырады.

15. Департамент директорларының орынбасарлары:

1)  Өз уәкілеттіліктері шеңберінде Департамент қызметін үлестіреді;

2) Департамент директоры болмаған кезде Департамент қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға мен өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3)  Департамент директорымен жүктелген өзге функцияларды жүзеге асырады. 

16. Департамент құзіретіне кіретін мәселелер бойынша Министрліктің басқа құрылымдық бөлімшелеріне Департамент атынан жолданатын құжаттар Директормен немесе Департамент Директорының орынбасары қол қойылады.

17. Департамент директоры, оның орынбасарлары, басқарма басшылары сыбайлас жемкорлыққа қарсы әрекет жасауға міндетті және Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтауға дербес жауапты болады.

18. Департамент қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері олардың белгіленген тәртіпте бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарымен анықталады.

 

 

 

E-Archive of Compulsory Free Copies of Periodicals

Mobile version RSS Site map