You are here

Бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттері

«Мерзімді баспасөз басылымын және ақпарат агенттігін есепке қою, қайта есепке қою, есепке қойылғанын куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011580#z79

 

«Қазақстан Республикасының радиожиілілік спектрін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011590#z56

 

«Байланыс саласындағы қызметтерді көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011590#z7

 

«Радиоэлектронды құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011590#z80

 

«Нөмірлеу ресурсын бөлу және нөмірлерді беру, сондай-ақ оларды алып қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011590#z30

 

«Куәландыру орталықтарын аккредиттеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012119#z62

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының тіркеу куәлігін беру және қайтарып алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011552#z12

 

«Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011580#z32

 

«Отандық теле-, радиоарнаны есепке қою, қайта есепке қою, куәліктің телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011580#z7

 

«Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік теле-, радиоарнаны есепке қою, қайта есепке қою, куәліктің телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011580#z57

 

 

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы