Мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архиві

Қазақстан Республикасы

Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

жауапты хатшысының

2017 жылғы «__» _________

№ __ бұйрығына

    4-қосымша

 

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің

жауапты хатшысының

2016 жылғы 4 шілдедегі

№ 23-1 бұйрығымен бекітілген

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі Стратегиялық жоспарлау департаменті туралы

ЕРЕЖЕ

 

1. Жалпы ережелер

 

1. Стратегиялық жоспарлау департаменті (бұдан әрі – Департамент) Қазақстан Републикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің                (бұдан әрі – Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ, осы Ережені басшылыққа алады.

3. Департаменттің штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

4. Департамент:

1) Стратегиялық жоспарлау және талдау басқармасынан (бұдан әрі – СЖТБ);

2) Жиынтық жұмысы басқармасынан (бұдан әрі – ЖЖБ);

3) Халықаралық ынтымақтастық және Еуразиялық интеграция басқармасынан (бұдан әрі – ХЫЕИБ) тұрады.

 

2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері

 

5. СЖТБ:

5.1. Міндеті: Министрлікте стратегиялық жоспарлау бойынша жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ талдамалық жұмыс.

Функциялары (мәселелерді 2 Вице-министрдің блоктарынан жинақтау қажет болған жағдайда):

стратегиялық:

1) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын орындау және Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің ақпараттары негізінде Министрліктің құзыреті бойынша мемлекеттік жоспарлау жүйесінің  құжаттарын орындау бойынша есептерді әзірлеу және мониторингілеу, дайындау бойынша жиынтық жұмысы, оның ішінде:

- Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспары;

- мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар;

- концепциялар;

- аумақтарды дамыту бағдарламалары;

- Министрліктің стратегиялық жоспары;

- Министрліктің меморандумы;

- Министрліктің операциялық жоспары;

- Министрліктің бір жылға жұмыс жоспары;

- құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарлары және т.б.;

2) Министрліктің Стратегиялық жоспары қызметінің мақсаттары мен міндеттеріне және негізгі көрсеткіштеріне сәйкестігі бойынша ведомствоға бағынысты ұйымдардың даму стратегияларын және даму жоспарларын қарау және ұсыныстар енгізу, сондай-ақ олардың орындалу барысын мониторингілеу;

реттеушілік:

1) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер жобаларын қарауға және әзірлеуге қатысу;

іске асырушылық:

1) мемлекеттік органдар қызметі тиімділігін бағалау жүйесі шегінде жиынтық және аналитикалық жұмысты жүргізу;

2) Министрлік жетекшілік ететін салаларды дамыту бойынша ұсыныстармен қоса ағымдағы жағдай бойынша Министрліктің басшылығына аналитикалық жазбалар дайындау;

3) Министрлік жетекшілік ететін салаларда Стратегиялық жоспарлау сапасы мен тиімділігін одан әрі арттыру мәселелері бойынша ұсыныстарды, департаменттің аналитикалық қызметі бойынша ұсыныстарды Департамент басшылығына енгізу;

4) Министрліктің стратегиялық даму мәселелері жөнінде құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік және практикалық көмек көрсету;

5) Департаменттің құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен ведомстволарымен өзара іс-қимыл жасау;

6) Департаменттің құзыреті шегінде кіріс және шығыс ақпаратқа материалдар мен қорытындыларды уақтылы дайындау;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамаларына сәйкес өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге асыру;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Министрмен немесе Жауапты хатшымен Департаментке жүктелген басқа да функциялар;

9) Департаменттің құзыретіне кіретін Министрліктің мәселелері бойынша МОИП-қа ақпаратты дайындау және уақтылы орналастыру.

 

6. ЖЖБ:

6.1. Міндеті: жоғары тұрған мемлекеттік органдардың тапсырмаларын орындау және басқа құжаттар бойынша жиынтық жұмыс (мәселелерді 2 Вице-министрдің блоктарынан жинақтау қажет болған жағдайда), сондай-ақ, бекітілген функцияларға сәйкес кейбір ұйымдастыру мәселелері.

Функциялары:

реттеушілік:

1) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қарастыру мен әзірлеуге қатысу;

іске асырушылық:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Рсепубликасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің тапсырмалары бойынша, мемлекеттік жоспарлау жүйесіне қатысы жоқ орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың сұраулары бойынша хат алмасуды дайындау және жүргізу бойынша жиынтық жұмысты жүргізу;

2) Министрлік жанындағы Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру, Қоғамдық кеңестің отырыстарын ұйымдастыру, материалдар дайындау, НҚА жобаларын қарау кезінде өзара іс-қимыл жасау және өзінің құзыреттерін орындау кезінде басқа құжаттарды дайындау;

3) Үкімет отырысына, Үкіметтің, Президент Әкімшілігінің немесе мемлекеттік органдардың  кеңестеріне материалдарды дайындау бойынша жиынтық жұмыс жүргізу;

4) Министрліктің алқа мәжілістерін ұйымдастыру, соның ішінде, материалдар дайындау және мүдделі құрылымдық бөлімшелерді үйлестіру;

5) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына қатысты емес мәселелер бойынша Мемлекет басшысының жолдауын түсіндіру мәселелері бойынша Министрлік басшылығының шығулары шегінде жиынтық материалдар дайындау;

6) Басқарма жұмысының сапасы мен тиімділігін одан әрі арттыру мәселелері жөнінде ұсыныстарды, құзыреті шегінде аналитикалық жазбахаттарды Департамент басшылығыа енгізу;

7) Министрліктің стратегиялық даму мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік және практикалық көмек көрсету;

8) Департаменттің құзыретіне кіретін Министрліктің мәселелері бойынша МОИП-қа ақпаратты дайындау және уақтылы орналастыру;

9) Департаменттің құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен ведомстволарымен өзара іс-қимыл жасау;

10) Департаменттің құзыреті шегінде кіріс және шығыс ақпаратқа материалдар мен қорытындыларды уақтылы дайындау;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамаларына сәйкес өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге асыру;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Министрмен немесе Жауапты хатшымен Депратаментке жүктелген басқа да функциялар.

7. ХЫЕИБ:

7.1. Міндеті: Министрліктің халықаралық ынтымақтастық бойынша қызметтерін ұйымдастыру осы бағыт бойынша талдау және жинақтау жұмысы.

Функциялары:

стратегиялық:

1)Министрліктің құзыреті шегінде халықаралық шарттарға қол қоюға дайындау барысына, сондай-ақ Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің олардың күшіне енуі бойынша мемлекетішілік рәсімдерді орындау барысына мониторингті жүзеге асыру;

2)Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен бірлесе отырып, халықаралық шарттарды жасасудың ағымдағы және перспективалық жоспарға ұсыныстарды дайындау және Сыртқы істер министрлігіне жолдау;

3)Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің халықаралық шарттар ережелерін орындау барысына мониторингті жүзеге асыру;

4)халықаралық шарттар және келісімдер міндеттемелерінің орындалуы туралы Сыртқы істер министрлігіне жыл сайынғы есепті дайындау;

5)Министрліктің құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының немесе Министрліктің халықаралық ұйымдарға, Комитеттерге және басқа құрылымдарға кіруі жөніндегі рәсімдерге қатысу және Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің орындау барысына мониторингті жүзеге асыру;

6)халықаралық ұйымдар шегінде Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің міндеттемелерін орындау барысына мониторингті жүзеге асыру;

7)құрылымдық бөлімшелердің қазақстандық ұстанымды қалыптастыруына интеграциялық бірлестік шегінде Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша міндеттемелердің орындауына мониторингті жүзеге асыру (Кеден одағы, Еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және т.б.);

8)құрылымдық бөлімшелердің қазақстандық ұстанымды қалыптастыруына үкіметаралық комиссиялар, жұмыс топтары шегінде Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша міндеттемелердің орындалуына мониторингті жүзеге асыру;

9)құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары негізінде Министрліктің шетелдік іссапарларға және өкілдік шығыстарға арналған бюджетін әзірлеу, Министрлік қызметкерлерінің шетелдік іссапарларының мақсаттылығын ескере отырып, оларды келісу және осы қаражаттың жұмсалу есебін жүргізу;

10)министрдің шетел азаматтарымен және халықаралық ұйымдардың өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыруды және хаттамалық бөлігін қамтамасыз ету (рұқсаттама, хаттама, анықтамалық материалдармен қамтамасыз ету және т.б.);

11)  Министрліктің халықаралық ынтымақтастық бойынша талдамалық, жиынтық жұмыстарын орындау, жиынтық талдамалық есептерді, анықтамаларды және т.б. дайындау, сондай-ақ Министрліктің халықаралық ыңтымақтастығын жетілдіру бойынша басшылыққа ұсыныстар енгізу;реттеушілік:

1) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қарастыру мен әзірлеуге қатысу;

8. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:

Департамент:

1)Департамент міндеттерінің шеңберіне кіретін мәселелер жөнінде Министрлік басшылығының қарауына ұсыныстар енгізуге;

2)Департаменттің құзыретіне қатысты мәселелерді Министрлік басшылығымен талқылауға қатысуға;

3)басшылықтың тапсырмасы бойынша Департаменттің  құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Министрліктің атынан Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттік органдарында, қоғамдық және өзге де мекемелер мен ұйымдарда өкілдік етуге;

4)Департаментке жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарынан қажетті құжаттарды, есептерді, анықтамалар мен басқа да материалдарды сұратуға және алуға;

5) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге;

6)өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес Департамент өткізетін іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу үшін Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдары басшыларының келісімімен олардың қызметкерлерін тартуға;

7)Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға құқылы.

іске асырушылық:

1)Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелерді дайындау және Министрліктің МОИП-ында уақытылы орналастыру;

2)Департаменттің құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдарымен, жергілікті атқарушы органдарымен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен және ведомстволарымен өзара әрекеттесу;

3)Департаменттің құзыреті шегінде кіріс және шығыс ақпараттары бойынша материалдарды және тұжырымдамаларды уақытылы әзірлеу;

4) Министрмен және Жауапты хатшымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүктелген басқа қызметтер.

8.1. Департаменттің міндеттері:

1) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктер беру;

2) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жүргізуде консультативтік-кеңестік органдарда немесе басқа да қажетті көмек көрсету қажет болғанда, Департамент қызметкер(лер)ін бөлу;

3) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері және мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда, өз құзыреті шегінде және заңнама шегінде қажетті материалдар мен анықтамаларды беру;

4) мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;

5)   департамент қызметкерлерінің мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің әдеп нормасын сақтауын қамтамасыз ету;

6) белгілі болған жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы Министрлік басшылығына немесе құқық қорғау органдарын ақпараттандыру;

7) Департамент қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде гендерлік дискриминацияға жол бермеу;

8) Департаменттің құзыреті шегінде бюджетті қалыптастыру шегінде мемлекеттік сатып алу және нормативтік құқықтық актілерді мониторингілеу бойынша іс-шараларды уақтылы ұйымдастыру;

9) Департаменттің құзыреті шегінде мемлекеттік сатып алу жоспарының тармақтарын уақтылы және сапалы орындауға және мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу порталында дауыс беруге жауапты тұлғаларды бекіту;

10) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сотқа талап-арыздарды беру қажеттілігі туралы Заң департаментіне уақтылы ұсынуды және оны хабардар етуді үйлестіру;

11) Департаменттің құзыретіне шегінде жетекшілік ететін салаларында нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және жетілдіру;

12) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа карсы саясатының тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуге қатысу.

13) Министрлік басшылығының, жоғары тұрған мемлекеттік органдардың бақылау тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындау.

 

 

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

 

9. Департамент заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.

10. Департаментті Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Директор басқарады.

11. Департамент директорының Қазақтан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайда орынбасары болады.

12. Директор Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыру үшін дербес жауапты болады.

13. Белгіленген мерзімде міндетті орындалуға жататын кіріс және шығыс хат-хабарлар Министрдің және Жауапты хатшының нұсқауымен жіберіледі.

14. Директор Жауапты хатшыға Департаменттің штат кестесі бойынша ұсыныстар береді.

15. Департамент директоры өз құзыреті шегінде Жауапты хатшыға бағынады.

16. Директор:

1) Департаменттің құрамына кіретін қызметкерлердің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілеріге сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17. Департамент директорының орынбасары:

1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;

2) Департаменттің директоры болмаған кезеңде Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департаменттің директоры жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

18. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша басқа құрылымдық бөлімшелерге Департаменттің атынан жолданатын құжаттарға Департаменттің директоры, ал ол болмаған жағдайда Департамент Директорының орынбасары қол қояды.

19. Департаментке осы Ережеге сәйкес өзінің қызметіне тән емес қосымша функцияларды жүктеуге тыйым салынады.

20. Департамент қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға міндетті және Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына дербес жауапкершілік алады.

21. Департамент қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері белгіленген тәртіпте бекітілген олардың лауазымдық нұсқаулықтарымен анықталады. 

 

 

Мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архиві

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы